Μενού

Άρτος

Ψωμί ολικής Prokorn 1/2 kg
Ψωμί χωριάτικο 1 kg
Ψωμί ολικής 1/2 kg
Ψωμί πολύσπορο 1/2 kg
Ψωμί νησιώτικο 1/2 kg
Ψωμί νησιώτικο με προζύμι 1/2 kg
Ψωμί λαδόψωμο 1/2 kg
Ψωμί πολυτελείας 1/2 kg
Ψωμί χωριάτικο με προζύμι 1 kg
Ψωμί ολικής με προζύμι 1 kg