Μενού/Τιμές

Εστιατόριο Palazzo - Τηλέφωνο: 28210 08813