Μενού/Τιμές

ΦΑΓΟΠΟΤEΙOΝ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ - Τηλέφωνο:210 3312187 - 210 3216936